Villa

Under kategorien "Villa", kommer frittliggende hus, gjerne med et lite, privat område rundt huset. Ofte er slike villaer en del av et større prosjekt, hvor det også finnes fellesloklaer som treningsrom, restaurant, vakthold og tilbud om andre servicetjenester.

"Golfvilla" benyttes som begrep når villaen er bygget nær eller i tilknytning til en golfbane, og "Poolvilla" benyttes som begrep når villaen har egen swimmingpool.

Kun Thailandske statsborgere eller Thailandske selskap kan eie grunn (tomt) i Thailand. Det er derfor ikke mulig å få skjøte på tomten for en utlending. Dette løses ved at man har en ordning som ligner mye på vår norske praksis med å "feste" en tomt. Man inngår et leieforhold på tomten med eiren av denne (ofte utbyggerselskapet eller et selskap hvor huseierne har styringsrett). Leiekontrakten ka være på maks 30 år med rett til 2 fornyelser på 30 år, og tinglyses i offentlige registere.

Noen har valgt å etablere et thailandsk aksjeselskap, som står som eier av tomt og hus. En slik løsning forenkler salgsprosessen vesentlig, og det tilkommer ingen avgifter eller lignende ved salget.

Vår kompetanse og erfaring er din trygghet!