Litt om oss!

Thaiestate Scandinavia AS er et veletablert selskap, som har lang erfaring med formidling av eiendom i Thailand. Vi har inngående kjennskap til Thailand generelt, både geografisk, kulturelt, og praktiske forhold ifm det å eie eiendom i dette landet.
Vår kompetanse er bred, noe som kommer våre kunder til gode.

Vi må ikke forveksles med "eiendomsmeglere". Vår oppgave er å finne gode prosjekter, som gir kjøperen god valuta for sin investering, kvalitetssjekke disse både mht byggemåte og finansiering, markedsføre prosjektet, samt formidle kontakten mellom utbygger og kjøper. Videre bistår vi med en rekke praktiske forhold rundt kjøpet. Vår målsetting er at våre kunder skal være fornøyde i mange år etter at de har tatt sin eiendom i bruk.
Vi tar aldri imot penger fra kjøper. Alle transaksjoner går direkte mellom kjøper og utbygger.
Våre inntekter er den provisjonen vi oppnår hos den enkelte utbygger når en norsk statsborger eller firma tegner kontrakt med denne.

Vår kompetanse og erfaring er din trygghet!