Hvorfor investere i Thailand?

Thailand er trolig det landet som gir størst glede av en investering i en bolig / leilighet. Kanskje først og fremst livsnytelse ved å ha sin egen bolig i tropiske omgivelser, hvor du, familie og venner kan oppleve de herligste feriedager man kan tenke seg. Men kanskje like mye fordi det som oftest vil gi en god avkastning på investeringen. Etter noen år, vil prisen på din bilig / leilighet sannsynligvis ha øket betraktelig, og ønsker du å leie ut mens du ikke selv benytter ditt drømmested, er dette relativt enkelt å få til de fleste steder i Thailand.

Dessuten er det trygt å eie eiendom i Thailand. Alt eierskap eller leierett til eiendom er registrert i det offentlige lokale "Land Office", som fungerer omtrent som grunnboks- og tinglysnings etaten for eiendom i Norge.

Det er imidlertid ulike regler for leiligheter og tomter. En utlending kan ikke eie tomten, den må leies, nesten som "festekontraktene" vi har i Norge.
En leilighet kan eies direkte (dvs at man får skjøte i eget navn) dersom leiligheten inngår i den delen av bygget som utbygger definerer å ligge innenfor 49% av de totale kvadratmeterene i bygget.

Vår kompetanse og erfaring er din trygghet!